Veřejná zakázka: Most LC Pravobřežní- Malý Kobylík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10360
Systémové číslo: P18V00000602
Evidenční číslo zadavatele: S911/2018/098
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.05.2018
Nabídku podat do: 16.05.2018 11:00
Otevírání obálek: 16.05.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most LC Pravobřežní- Malý Kobylík
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající mostovka bude demontována, nahrazena ocel konstrukcí typu Tubosider, jež bude umístěna na nově upravenou niveletu koryta VT.
Následeně bude konstukce obsypána, obložena kamenem. Dotčená část komunikace bude vytvořena novými konstr.vrstvami a následně opatřena obrusnou vrstvou z ABS.
Uvedené řešení je navrženo s ohledem na probíhající práce na sesuvu PO a.s.( který rozšířil práce na sesuvu o vytěžení a odvození dalších 30 000 t kamene přes uvedený MO) a kalamitní správu LS-Frýdek-Místek, tak aby realizace mostu byla co jak nejrychlejší a komunikace -LC pravobřežní tak byla znovu průjezdná.
Místo plnění: Kat.ú. Staré Hamry1, bezprostředně při VD Šance na VT Malý Kobylík

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 800 234 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky