Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Ledeč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10412
Systémové číslo: P18V00000654
Evidenční číslo zadavatele: 918/2018/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Lesnické služby pro řešení kalamitní situace (DNS)
Kategorie DNS: 1. Výroba dříví na OM harvestorovou technologií
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 25.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 13 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na LS Ledeč
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je:
provádění těžby, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem, zahrnující následující činnosti:
• těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem (případně odkornění),
• vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,
• rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
• ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,
• ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných těžbách.

Celkové předpokládané množství dříví (CPM) činí 2 750 m3. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze/přílohách této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 153 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků