Veřejná zakázka: Žehrovské rybníky-Saufank, Arnoštický a V lavičkách (rek.+neinv.)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10419
Systémové číslo: P18V00000661
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/058
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-015577
Datum zahájení: 16.05.2018
Nabídku podat do: 18.06.2018 09:00
Otevírání obálek: 18.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Žehrovské rybníky-Saufank, Arnoštický a V lavičkách (rek.+neinv.)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce:
1) Rybník Saufank
Rekonstrukce výpustného zařízení a odbahnění zdrže. Stavba
bude umístěna na parcele č. KN 716, 403/1, 423 v k. ú. Žehrov, západně od obce Žehrov. Plocha nádrže při normální hladině 6697 m2. Délka hráze 49,9 m. Plocha pro uložení sedimentů 1840 m2 (parcela č. 716 v k. ú. Žehrov).
2) Rybníky Arnoštický a V lavičkách
Rekonstrukce výpustných zařízení a odbahnění zdrží rybníků, stavba bude umístěna na parcele č. KN 414, 417, 403/1, 716 v k. ú. Žehrov, západně od obce Žehrov. Pro uložení sedimentů je určena parcela č. 740 (ostatní plocha)
v k.ú. Žehrov. Plocha Arnoštického rybníka při hladině normální 3550 m2. Délka hráze 49,6 m. Plocha rybníka V lavičkách při hladině normální 2319 m2. Délka hráze 37,0 m.
3) Zemník
Zemník pro výkop vhodné zeminy pro zásyp hráze a stavebních objektů na akci:„„Rybník Saufank – Žehrov“ a akci „Rybníky Arnoštický a V lavičkách – Žehrov“. Stavba bude umístěna na parcele č. KN 168 (parcela vedena jako trvale travní porost) v k. ú. Žehrov. Zemník délky 84,0 m, šířky 12,3 m se sklony výkopů 1:0,75.

Místo plnění: Lesní obora Žehrov, k.ú. Žehrov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 079 588 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky