Veřejná zakázka: Oprava LC Kaštanova Louka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10420
Systémové číslo: P18V00000662
Evidenční číslo zadavatele: S933/2018/077
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.05.2018
Nabídku podat do: 28.05.2018 12:00
Otevírání obálek: 28.05.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Kaštanova Louka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem investora je provést opravu LC Kaštanova Louka (opravou cesty se její směrové ani výškové poměry nezmění), aby splňovala technické parametry lesní cesty kategorie 2L 3,5/20 dané ČSN 73 6108 - Lesní dopravní síť (kde 3,5 je volná šířka a 20 je návrhová rychlost). V rámci opravy dojde k obnovení původní šířky vozovky na 3,00 m a doplnění oboustranných zpevněných krajnic šířky 0,25 m. Narušená obrusná vrstva bude v celé délce lesní cesty doplněna o vrstvu HDK (dosypání vyjetých kolejí, výtluků apod.) a následně opatřena novou obrusnou vrstvou ze ŠD, která bude provedena v jednostranném příčném sklonu o velikosti 3,5 %. Součástí celkové opravy je současně i oprava stávajících sjezdů a skládek nebo také příčného či podélného odvodnění (propustky, příkopy, svodnice apod.).
Místo plnění: k.ú. Mstišov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 460 771 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky