Veřejná zakázka: Provádění pěstebních činností - červenec 2018+

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10426
Systémové číslo: P18V00000668
Evidenční číslo zadavatele: 099/2018/089
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-015740
Datum zahájení: 15.05.2018
Nabídku podat do: 22.06.2018 10:00
Otevírání obálek: 22.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění pěstebních činností - červenec 2018+
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území (Rájec, LS Černá Hora). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, spočívají ve výkonu pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách.
Místo plnění: Lesní správa Černá Hora, SÚJ Rájec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 58 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky