Veřejná zakázka: Vodní nádrž Valíšek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003016
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1043
Systémové číslo: P15V00001043
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/111
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 225897
Počátek běhu lhůt: 06.09.2012
Nabídku podat do: 24.09.2012 08:00
Otevírání obálek: 24.09.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodní nádrž Valíšek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce vodní nádrže.
Jedná se o rekonstrukci stávající vodní nádrže. Účelem stavby bude celková rekonstrukce vodní nádrže – rekonstrukce hráze, vybudování nového výpustného objektu a bezpečnostního přelivu. Úprava zátopy spočívá v odtěžení sedimentů a odstranění náletových dřevin ze zátopy. Pod hrází bude upraveno koryto. Stavba obsahuje dle dané projektové dokumentace 4 stavební objekty: SO – 01 Zátopa nádrže, SO – 02 Hráz nádrže, SO – 03 Výpustný objekt a SO – 04 Bezpečnostní přeliv.

Stavba bude provedena dle PD VN Valíšek, vypracované firmou VZD Invest, spol. s r.o. se sídlem v Pardubicích a dle vyjádření a povolení vydaných státní správou.Plnění zakázky obsahuje zřízení, odstranění a rekultivace zemníků včetně úhrady poplatku vlastníku pozemku. Plnění zakázky obsahuje uložení, zapravení a úhrada poplatku za uložení sedimentů a výkopku na pozemky jejím vlastníkům. Výše uvedené plnění bude zahrnuto v ceně za dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 540 505 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky