Veřejná zakázka: Babické rybníky a lesní odvozní cesty - Babice (rek.+OaÚ)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10442
Systémové číslo: P18V00000684
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/061
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-016694
Datum zahájení: 24.05.2018
Nabídku podat do: 27.06.2018 09:00
Otevírání obálek: 27.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Babické rybníky a lesní odvozní cesty - Babice (rek.+OaÚ)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – Stavba se nachází na území lesa mezi obcemi Babice a Mukařov. Rekonstrukce rybníků bude respektovat stávající stav území. Nově vystavěné hráze budou řešeny stejně jako hráze původní tedy jako
homogenní zemní hráz. Návodní svah hrází bude opevněn kamenným pohozem 0,5 m na a pod hladinu zásobního prostoru), koruna hrází a návodní svahy budou ohumusovány a osety. Odpadní koryta od
bezpečnostních přelivů a spodních výpustí budou na výtoku (za vývarem a vyústěním spodní výpusti) opevněna pouze ve dně kamenný záhozem, dále budou koryta opevněna pouze vegetačním opevněním (vegetačním porostem – tráva a břehový porost). Koruna hrází bude přibližně ve stejné výšce jako původní hráze, pouze u Dolního rybníku dojde k navýšení o cca 1m. Výpustné zařízení bude řešeno jako uzavřený, železobetonový požerák s trojitou dlužovou stěnou a spodní výpustí. Přístup na požerák bude zajištěn po dřevěné lávce z koruny hráze. Bezpečnostní přelivy budou opevněny kamennou rovnaninou do betonu (bez vyspárování). Skluzy bezpečnostních přelivů budou řešeny jako balvanité skluzy – balvanité opevnění do betonu. Čela spodních výpustí budou obložena kamenný obkladem.

Stavební objekty:
SO 01 Horní rybník
SO 02 Prostřední rybník
SO 03 Dolní rybník
SO 04 Lesní odvozní cesty
Místo plnění: extravilán v k.ú. Babice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 118 124 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky