Veřejná zakázka: VD Býčkovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10443
Systémové číslo: P18V00000685
Evidenční číslo zadavatele: S956/2018/023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-016773
Datum zahájení: 23.05.2018
Nabídku podat do: 27.06.2018 10:00
Otevírání obálek: 27.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Býčkovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na stavební práce je odtěžení sedimentů ze dna nádrže a jejich likvidace dle platné legislativy. Dále odstranění nevhodně rostoucích dřevin, náhradní výsadba, odstranění závlahového potrubí v prostoru sdruženého objektu včetně zaslepení nátoku do závlah a osazení zařízení k manipulaci ve sdruženém objektu. Na tomto zařízení bude osazena příruba a tak zachována možnost napojení potrubí pro případ potřeby využívání nádrže jako závlahové. Dále bude také provedena oprava opevnění koryta skluzu v podhrází v úseku cca 100m.

Stavba je členěna na 7 stavebních objektů:
SO 01 Odbahnění
SO 02 Uzávěr výpustného zařízení
SO 03 Oprava koryta skluzu
SO 04 Kácení
SO 05 Přístup na staveniště
SO 06 Mezideponie, finální uložení sedimentu
SO 07 Náhradní výsadba
VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo plnění: k.ú. Býčkovice, Ploskovice, okres Litoměřice, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 269 807 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Litoměřice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky