Veřejná zakázka: Výkon TDI - Sanace skalního řícení nad LC Ratibořická Bažantnická

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10463
Systémové číslo: P18V00000705
Evidenční číslo zadavatele: S919/2018/038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.04.2018
Nabídku podat do: 20.04.2018 09:00
Otevírání obálek: 20.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon TDI - Sanace skalního řícení nad LC Ratibořická Bažantnická
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výkon TDI dle novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. - Sanace skalního řícení nad LC Ratibořická Bažantnická

Jedná se o skalní svah (opuka) v lokalitě NPP Babiččino údolí, Ratibořice, nad lesní cestou Ratibořická Bažantnická v majetku LČR. Pravidelně zde dochází k sesuvům a skalnímu řícení. Lokalita je hojně turisticky navštěvovaná a hrozí zde ohrožení procházejících osob při dalším řícení. Navržená opatření jsou schválena a budou dozorována pracovníky příslušné CHKO, AOPK.

TDI bude prováděn jako občasný, s účastí na stavbě min. 3 dny v týdnu. TDI bude zodpovídat za množství a kvalitu práce odvedené vysoutěženým dodavalem stavebních prací. Bude provádět dozor stavby dle projektové dokumentace, vést stavební deník, organizovat kontrolní dny na stavbě, provádět dokumentaci stavby. Vše ve spolupráci s pověřeným pracovníkem investora. Detailní popis požadované činnosti TDI je popsán ve smlouvě o dílo.

Investor upozorňuje, že zakázka bude z části hrazena z OPŽP. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde k přiznání dotačního titulu, může zadavatel od zakázky, potažmo uzavřené smlouvy na výkon TDI kdykoli odstoupit.
Místo plnění: k.ú. Česká Skalice, k.ú. Malá Skalice, p.p.č. 1258 a 771/3

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 137 568 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Choceň, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky