Veřejná zakázka: Hrutovský potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10480
Systémové číslo: P18V00000722
Evidenční číslo zadavatele: S952/2018/054
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.05.2018
Nabídku podat do: 13.06.2018 10:00
Otevírání obálek: 13.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hrutovský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je pročištění, oprava a z části i rekonstrukce podélného opevnění a příčných objektů na předmětném úseku Hrutovského potoka v ř. km 0,330 - ř.km 0,907 tj. v délce 577 m.
U přehrážky v ř. km 0,879 je nutné vyčistit retenční prostor na její návodní straně, aby bylo předejito zanášení podélné úpravy koryta vodního toku v intravilánu obce Hrutov a provést opravu tělesa přehrážky spočívající v očištění zdí tlakovou vodou a opravě spárování.
V ř. km 0,356 – 0,740 je nutné provést čištění koryta vodního toku, prostřednictvím odstranění sedimentu z koryta vodního toku a obnovení průtočné kapacity.
V ř. km 0,356 – 0,427, v km 0,600 – 0,872 přitom dojde i k opravě podélného opevnění spočívající v očištění zdí tlakovou vodou, opravě spárování a pomístném doplnění lomového kamene do stabilizačních prvků dna.
V investiční části akce, ř. km 0,490 – 0,591 je nutné provést rekonstrukci stávajících opěrných zdí z důvodů jejich nestabilního současného stavu a možnosti ohrožení okolních pozemků, na kterých se nacházejí nemovitosti soukromých vlastníků.
V ř. km 0,521 - 0,542 na levém břehu bude provedena tížná betonová zeď, která bude kotvena k původní zdi. V ostatních úsecích investiční části budou provedeny úhlové opěrné stěny z železobetonové konstrukce.
Předmětná úprava toku je na řadě míst díky okolním poměrům obtížně přístupná, proto bude nutné částečně používat lehkou mechanizaci (např. malý pásový dopravník, malá rýpadla, lehká vozidla apod.). Upozorňujeme na potřebu rekognoskace terénu před naceněním.
Místo plnění: k.ú. Hrutov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 737 064 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků