Veřejná zakázka: PP Rokytné – strž Maliňák

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10507
Systémové číslo: P18V00000749
Evidenční číslo zadavatele: S952/2018/057
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-032765
Datum zahájení: 06.06.2018
Nabídku podat do: 25.06.2018 09:00
Otevírání obálek: 25.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Rokytné – strž Maliňák
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětem veřejné zakázky je výstavba pěti přehrážek v lokalitě „Obora Moravský Krumlov“. Technické řešení stavby vychází z venkovního šetření a posouzení dotčeného území. Bude vybudováno pět průcezných retenčních přehrážek z LK pro zachycení splavenin a dále bude balvanitým skluzem zajištěna stabilita kamenného stupně pod brodem.

Stavbu tvoří šest stavebních objektů:

SO 01 Průcezná přehrážka z LK v km 0,732
SO 02 Průcezná přehrážka z LK v km 0,818
SO 03 Balvanitý skluz v km 0,867
SO 04 Průcezná přehrážka z LK v km 0,920
SO 05 Průcezná přehrážka z LK v km 1,004
SO 06 Průcezná přehrážka z LK v km 1,067

Místo plnění: k.ú. Budkovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 792 114 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky