Veřejná zakázka: Dodávka a implementace aplikace Myslivost

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10510
Systémové číslo: P18V00000752
Evidenční číslo zadavatele: 099/2018/075
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.06.2018
Nabídku podat do: 25.06.2018 10:00
Otevírání obálek: 25.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka a implementace aplikace Myslivost
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky a implementace aplikace Myslivost. Podrobné vymezení předmětu VZ je uvedeno v příloze č. 1 ZD – Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné funkční a nefunkční požadavky zadavatele, a v příloze č. 2 ZD – Závazný návrh smlouvy, kde jsou stanoveny závazné obchodní a platební podmínky zadavatele.

Zadavatel zajistí pro potřeby realizace veřejné zakázky všechen potřebný hardware pro vývojové, testovací a produkční prostředí. Účastník ve své nabídce specifikuje požadavky na komponenty HW a SW infrastruktury.

Dále zadavatel zajistí virtualizační prostředí do úrovně operačního systému. Poskytnutí licencí, instalace, konfigurace a zprovoznění aplikační komponenty nabízeného řešení je již povinností dodavatele.

Místo plnění: sídlo zadavatele

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků