Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 5 - LS Ledeč - ožin a ostatní PČ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10526
Systémové číslo: P18V00000768
Evidenční číslo zadavatele: 918/2018/011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění pěstebních činností (DNS)
Kategorie DNS: 5. KŘ Jihlava
Datum zahájení: 14.06.2018
Nabídku podat do: 26.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 8 v kategorii 5 - LS Ledeč - ožin a ostatní PČ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb pěstební činnosti. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, specifikovaných chemických přípravků, pletiva, plachetek a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstební činnosti. Může se jednat zejména o následující činnosti (přesné vymezení předmětu plnění PČ je uvedeno v bodu 2.2.1. ZD):
a. úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva,
b. příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů,
c. ochrana lesních kultur proti buřeni,
d. výsek škodících dřevin,
e. ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům,
f. další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu, aj.),
g. oplocování lesních kultur,
h. prořezávky (výchovné zásahy),
i. ostatní ochrana lesa.
Podrobnosti viz Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 613 165 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky