Veřejná zakázka: Administrativní budova LS Ostrava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10527
Systémové číslo: P18V00000769
Evidenční číslo zadavatele: S911/2018/227
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-033829
Datum zahájení: 15.06.2018
Nabídku podat do: 23.07.2018 11:00
Otevírání obálek: 23.07.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Administrativní budova LS Ostrava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je na bázi dřevostavby. Celá konstrukce je navržena jako dřevěný skelet se sendvičovými obvodovými stěnami, ve stejném technickém řešení budou i stropy a střešní konstrukce stavby. V interiéru je přiznání stropních trámu v interiéru kanceláří a všech hlavních místností - zasedačka, foyer. V ostatních místnostech se počítá se SDK pohledem - z důvodu vedení TZB instalací. V části stavby, která má pouze 1NP bude plochá střecha na bázi extenzivního zazelenění - souvrství s izolací a drenážní vrstvou. Budova je nepodsklepená s 2 nadzemními podlažími – zastavěná plocha 490 m2, obestavěný prostor 2629 m3. Maximální výška je +7,250 (výška atiky 2.NP). Oválná dvoupodlažní část má rozměry elipsy 19,0 x 14,2 m, jednopodlažní část (přístavba) je o rozměrech 27,5 x 13,9 m.
V rámci veřejné zakázky budou provedeny tyto objekty a profese:
SO 101- Příjezdová komunikace, parkoviště, zpevněné plochy
SO 01- Administrativní budova, včetně profesí: ZTI, UT, VZT, Silnoproud, Slaboproud
SO 02- Garáže, včetně profesí: ZTI, Silnoproud
SO 03- Oplocení
SO 05- Vodovodní přípojka, areálový vodovod
SO 06- Splašková kanalizace
SO 07- Dešťová kanalizace
SO 08- Plynovodní přípojka
SO 09- Přípojka NN
SO 10- Přípojka SLP
SO 11- Rozvody VO
ČOV- samostatná PD
Vybavení interiéru- samostatná PD

Místo plnění: LS Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, p.č. 4465, 4469, 4470 a 4472

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 996 907 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky