Veřejná zakázka: Výstavba LC Štětka I

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10530
Systémové číslo: P18V00000772
Evidenční číslo zadavatele: S928/2018/178
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-028640
Datum zahájení: 15.06.2018
Nabídku podat do: 04.07.2018 09:00
Otevírání obálek: 04.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba LC Štětka I
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních úprav je výstavba nové lesní cesty včetně vyřešení odvodnění a terénních úprav.

Základní technické údaje:
Kategorie komunikace: lesní cesta 2. třídy 2L 4,0/20
Šířka lesní cesty: 3,00 m
Povrch zpevněný: štěrkový
Zpevněná krajnice: 2x0,50 m
Výhybny: min. šířky 6,50 m v délce 25,00 m.
Návrhová rychlost: 20 km/hod
Celková délka lesní cesty: 809,66 m
z toho komunikační větev A: 562,25 m, komunikační větev B: 247,41 m

Lesní cesta je jednopruhová obousměrná s šířkou vozovky v celém rozsahu 3,00 m. V obloucích je v návaznosti na zvolený směrový oblouk a v souladu s ČSN provedeno rozšíření. Součástí lesní cesty jsou také dvě výhybny.
Volný průjezdný prostor je 4,20 m=volná výška, 4,00 m = volná šířka. Tento prostor bude bezpodmínečně zachován.
Na komunikační větvi „A“ je výhybna ve vzdálenosti 220 m od začátku úseku a 330 m od konce úseku. K základnímu vyhnutí protijedoucích vozidel je možné také v místě napojení připojených lesních cest a stezek a v místě rozšiřovaných oblouků. Na komunikační větvi „B“ je výhybna ve vzdálenosti 130 m od začátku úseku a 100 m od konce úseku.
Součástí řešení jsou také manipulační plochy. Jsou navrženy manipulační plochy o rozměru 6,00/12,00 m. tyto plochy jsou umístěny v návaznosti na lesní cesty. Jedna plocha je umístěna po pravé straně stávající lesní cesty – u začátku řešeného úseku – komunikační větve „A“. Další
plochy jsou navrženy na řešených komunikačních větvích. Na komunikační větvi „A je manipulační plocha umístěna po levé straně u staničení 0,050 00, na komunikační větvi „B“ je manipulační plocha navržena u konce úseku ve staničení 0,220 00.
Místo plnění: k.ú. Purkarec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 322 398 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky