Veřejná zakázka: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10537
Systémové číslo: P18V00000779
Evidenční číslo zadavatele: S6/2018/070
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.05.2018
Nabídku podat do: 05.06.2018 10:00
Otevírání obálek: 05.06.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Muniční sklad č. 8. Psáry - Oprava poškozené střechy skladu po pádu stromů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
- Nejprve budou odstraněny poškozené konstrukce zastřešení rampy:
a) Poškozená původní živičná střešní krytina.
b) Poškozené střešní dutinové panely, včetně vrchní betonové mazaniny.
c) Oplechování v celém podélném pásu.
d) Podokapní žlab v celé délce podélné strany.
e) Poškozené železobetonové profilované nosníky tak, že bude odstraněna pouze betonová hmota nosníku se zachováním obnažené a očištěné výztuže (betonová část je provedena z hrubého kameniva a v kvalitě, která dovoluje opatrné obnažení výztuže, aniž by došlo k jejímu poškození).
- Odstraněné konstrukce budou tvořit převážně betony, které budou vyvezeny na skládku.
- Vlastní oprava pak představuje dobetonování střešních nosníků, kdy bude původní obnažená výztuž svázána novými třmínky, obedněna spolu s navazujícími přilehlými deskami s výztuží sítí KARI a celá část konstrukce pak bude zabetonována.
- Vyzrálý beton bude doplněn vrstvou keramzitbetonu, až do tloušťky stávající konstrukce.
- V souběhu bude v celé délce provedeno nové oplechování a osazení podokapního žlabu s původními a doplněnými háky, napojeného na stávající dešťové svody.
- Nová živičná střešní krytina je navržena na polovinu objektu (s přesahem), z důvodu výměny podélného oplechování a obtížného lokálního napojování na původní střešní krytinu.
- Krajní severní přístřešek bude znovu obnoven, včetně jednoho ocelového sloupku. Rám přístřešku bude tvořit ocelový válcovaný profil „U“, do rámu budou vloženy dřevěné krokve a na tuto konstrukci bude umístěn prkenný záklop a hydroizolační vrstva ze dvou živičných pásů.
Místo plnění: Uzavřený areál v k.ú. Libeř, p.p.č. 380/26 (přístupný sjezdem ze silnice II/105 mezi obcemi Radlík a Psáry).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 588 900 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-západ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky