Veřejná zakázka: Zlechovský potok, Břestek, km 7,400-8,300 - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10547
Systémové číslo: P18V00000789
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/068
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.06.2018
Nabídku podat do: 02.07.2018 09:00
Otevírání obálek: 02.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlechovský potok, Břestek, km 7,400-8,300 - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce budou prováděny v korytě Zlechovského potoka. Směrové poměry nebudou při stavbě měněny. Odstranění nánosů bude prováděno v původním upraveném a opevněném korytě toku. Současný spád je daný podélným opevněním a příčnými objekty. Při provádění zemních prací bude manipulováno s 1 242,6 m3 sedimentů. Sedimenty budou odvezeny na skládku v souladu s platnou legislativou
V současné době je průtočná kapacita značně snížena uloženými sedimenty. Odstraněním sedimentů dojde ke zlepšení odtoku vody v dané lokalitě a ochraně přilehlých nemovitostí obce Břestek.

Stavební práce budou prováděny v korytě Zlechovského potoka. Směrové poměry nebudou při stavbě měněny. Odstranění nánosů bude prováděno v původním upraveném a opevněném korytě toku. Současný spád je daný podélným opevněním a příčnými objekty. Při provádění zemních prací bude manipulováno s 1 242,6 m3 sedimentů. Sedimenty budou odvezeny na skládku v souladu s platnou legislativou
V současné době je průtočná kapacita značně snížena uloženými sedimenty. Odstraněním sedimentů dojde ke zlepšení odtoku vody v dané lokalitě a ochraně přilehlých nemovitostí obce Břestek.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Zlechovský p.Břestek km 7,400 - 8,300 - nánosy, vypracované projekční kanceláří Ing.Jaroslav Gric zodp. projektant Jaroslav Gric (ČKAIT 1000451) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Břestek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 559 111 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky