Veřejná zakázka: SOP Býšť

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10550
Systémové číslo: P18V00000792
Evidenční číslo zadavatele: 953/2018/021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.04.2018
Nabídku podat do: 14.05.2018 09:00
Otevírání obálek: 14.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SOP Býšť
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projekční práce – předmětem studie je posouzení odtokových poměrů a to i v návaznosti na přítoky. Posoudit jednotlivé regulační objekty z hlediska funkčnosti a kapacity. Z výsledných parametrů navrhnout případné úpravy vylepšující současný stav.
V zahrnutém území potřebujeme vyřešit ochranu nemovitostí podél obou vodních toků před záplavami navrženými protipovodňovými opatřeními - liniové opatření nebo retence v povodí. V zastavěném území budou stanoveny návrhové průtoky a vhodná technická opatření protipovodňové ochrany včetně stanovení záplavových čar. Pro omezení splavenin budou případně navržena protierozní opatření.

Místo plnění: Brodecký a Býšťský potok, obec Býšť, kraj Pardubický

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 001 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky