Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Viktorinská na LS Františkovy Lázně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10558
Systémové číslo: P18V00000800
Evidenční číslo zadavatele: S932/2018/112
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.06.2018
Nabídku podat do: 10.07.2018 13:00
Otevírání obálek: 10.07.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Viktorinská na LS Františkovy Lázně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1/v úseku km0,000-0,350 -bude provedena mechanická stabilizace zemní pláně, instalovat separační netkanou výztužnou geotextilii a prostorovou geomříž. Na geomříž bude rozprostřena vrstva štěrkodrti fr 0/63mm tl. 150mm.
Následně bude provedena konstrukce vozovky v š.3,0m: vrstva hrubě drceného kameniva fr. 32/63 mm tl. 150mm, na ní vrstva štěrkodrti fr. 0/63 mm tl. 150 mm s posypem lomovou výsivkou fr 0/22mm, 2x35 kg/m2.
2/v úseku km0,350-0,900 - výměna zeminy v tl. 350 mm v š. 3,5 m. Následně bude provedena konstrukce vozovky v š.3,0 m: vrstva hrubě drceného kameniva fr. 32/63 mm tl. 150 mm, na ní vrstva štěrkodrti fr 0/63 mm tl. 150 mm s posypem lomovou výsivkou fr. 0/22 mm, 2x35 kg/m2.
3/ v úseku 0,900- 1,10716 - bude instalována separační netkaná výztužná geotextilie a prostorová geomříž. Na geomříž bude rozprostřena vrstva štěrkodrti fr. 0/63 mm tl. 150 mm. Následně bude provedena konstrukce vozovky v š.3,0 m: vrstva hrubě drceného kameniva fr. 32/63 mm tl. 150 mm, na ní vrstva štěrkodrti fr. 0/63 mm tl. 150 mm s posypem lomovou výsivkou fr. 0/22 mm, 2x35 kg/m2
V celé trase budou dosypány oboustranné krajnice š.0,25 m drceným kamenivem fr. 0/32 mm v tl.100 mm a bude proveden oboustranný příkop, v trase budou zpevněny stávající hospodářské sjezdy - 13 ks
Propustky pod sjezdem jsou navrženy DN400 s oboustrannými betonovými čely š. 0,5 m , dl.1,0 m, celková délka propustku je 6,0 m. Potrubí propustku je navrženo plastové PP DN400 SN16 , uloženým do betonového lože a s obetonováním tl.150 mm

Místo plnění: k.ú. Nové Mohelno

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 130 365 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky