Veřejná zakázka: LC Za hájovnou Jezírka-opravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10569
Systémové číslo: P18V00000811
Evidenční číslo zadavatele: S921/2018/119
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 28.05.2018 10:00
Otevírání obálek: 28.05.2018 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Za hájovnou Jezírka-opravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o celkovou opravu lesní cesty v délce 1345m a šířce 3m provozním zpevněním drceným kamenivem různých frakcí. Jednostranně bude stržena vyvýšená krajnice a travnatý střed, upravena zemní pláň, doplněno kamenivo do kolejí a poklesů na krajích cesty, sanovány podmáčené úseky hrubým kamenivem. Provedena úprava krytu drceným kamenivem (ŠD fr.0-63 mm + zakalení jemnou štěrkodrtí ) se srovnáním příčného sklonu na jednostranný grejdrem. Pokládané kamenivo bude po vrstvách hutněno. Kvalita a původ štěrkodrtí (místní lomy) budou před zabudováním do stavby vždy odsouhlaseny objednatelem.
Místo plnění: k.ú. Nižbor,okres Beroun

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 775 686 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR,s.p., podatelna KŘ Brandýs.n.L., Nábřeží 120, 250 01 Brandýs n.L.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky