Veřejná zakázka: LC Písková

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10576
Systémové číslo: P18V00000818
Evidenční číslo zadavatele: S921/2018/169
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-029238
Datum zahájení: 26.06.2018
Nabídku podat do: 17.07.2018 09:00
Otevírání obálek: 17.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Písková
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odvozní lesní cesta 1L, 4,0 /30 ( vozovka 3,0 m+ krajnice 0,5 m), navazující v ZÚ na ul. Staroklánovickou a v KÚ na sil II/101 - Jirenskou. LC prochází uzemím dvou katastrálních území a územím dvou krajů a je tímto rozdělena na dvě části o délkách 2782 m a 556 m. Pro každou část je zpracována samostatná PD.

Předmět prací: Z údržby nutno provést lokálně odstranění dřevin a větví zasahující do profilu cesty. Na obou stranách budou strženy nadvýšené krajnice a výkopek bude odhozen do příkopu a odstraněn frézou v rámci čištění příkopů, případně odvezen na skládku. V trase bude provedena lokální výměna konstrukce, vyplnění jednotlivých výtluků ve stávajícím krytu a bude provedena vyrovnávka z asfaltobetonu prům. tl. 40 mm, která upraví příčný sklon na střechovitý 2,5 %. Na vyrovnávku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu tl. 50 mm. Po stranách budou štěrkodrtí zpevněny krajnice. V souladu s PD budou upraveny hospodářské sjezdy na lesní cesty, svážnice a přibližovací linky, vyčištěny propustky, opraveny nebo stavebně upraveny vybrané propustky a lesní sklady. Veškerý vybouraný materiál a mimo danou lokalitu.

Realizace stavebních prací je rozdělana plněním na rok 2018 (část k.ú. Újezd n.L.) a rok 2019 (část k.ú. Úvaly u Prahy).
Místo plnění: k.ú. Újezd nad Lesy a k.ú. Úvaly u Prahy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 659 606 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky