Veřejná zakázka: LC U Kalubických polí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10578
Systémové číslo: P18V00000820
Evidenční číslo zadavatele: S921/2018/178
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.06.2018
Nabídku podat do: 12.07.2018 11:00
Otevírání obálek: 12.07.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Kalubických polí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Délka LC U Kalubických polí je 924 m. Povrch stávající cesty bude proveden ze štěrkodrti a bude upraven do parametrů odvozní cesty 2. třídy (kategorie 2L 3,5/20). Trasa bude upravana do plynulého průběhu a vozovka rozšířena na 3,5 m. Před výjezdem na sil. III/2272 bude vozovka rozšířena až na 6,0 m a bude zde zřízena čistící zóna o délce 20 m, kryt bude proveden z asfaltového betonu. Základní příčný sklon je navržen jednostranný 3 %. V převážné délce trasy cesty je nvarženo podélné odvodnění se 7 trubními propusty a 2 svodnicemi. V úsecích s podmáčenou vozovkou bude provedena sanace neúnosného podloží.V trase bude provedeno zpevnění 4 stávajících lesních skládek.
Čela propustků budou vyzděna z lomového kameniva z místních zdrojů - požadavek CHKO.
Místo plnění: k.ú. Velká Buková

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 350 664 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky