Veřejná zakázka: LC Bílá Desná - oprava mostu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10600
Systémové číslo: P18V00000842
Evidenční číslo zadavatele: S936/2018/229
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.06.2018
Nabídku podat do: 17.07.2018 10:00
Otevírání obálek: 17.07.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bílá Desná - oprava mostu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava mostu.
Účelem akce je oprava mostu, při které bude provedeno odstranění mostního svršku až na rub železobetonové trámové desky, očištění desky a nadbetonování nové spádové desky, bude provedena nová hydroizolace, reprofilace obnažené výztuže, celoplošná sanace líce nosné konstrukce včetně nátěru, nadbetonování nových železobetonových monolitických říms. Bude osazeno nové zábradlí. Pro umožnění pohybu turistů bude v průběhu výstavby zhotovena provizorní dřevěná lávka pro pěší a cyklisty.
Místo plnění: LS Jablonec nad Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 112 538 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků