Veřejná zakázka: OHB LP Nedašovky v Nedašově km 0,000-3,075 II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10604
Systémové číslo: P18V00000846
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/076
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.07.2018
Nabídku podat do: 17.07.2018 10:30
Otevírání obálek: 17.07.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OHB LP Nedašovky v Nedašově km 0,000-3,075 II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Řešený úsek koryta vodního toku LP Nedašovky č. 18 se nachází v intravilánu obce Nedašov, v úseku od rodinného domu č.p. 30 (od mostu) směrem po proudu až po začátek drátokamenného opevnění břehů po obou stranách.
Jednotlivé příčné objekty a podélné opevnění na LP Nedašovky č. 18 jsou různě poškozené, proto je navržena oprava do původního stavu – oprava kamenného zdiva a dlažeb, přespárování, doplnění rovnanin, oprava stupňů a prahů.
V rámci stavebních prací tohoto stavebního objektu dojde u stávajících dřevěných prahů v km 0,400; 0,408; 0,417; 0,423 a 0,440 k jejich vybourání a nahrazení novými ze zdiva z lomového kamene.
Vzhledem k havarijnímu stavu pravobřežních opěrných zdí z lomového kamene v km 0,401 – 0,444 budou stávající OZ zbourány a nahrazeny novými, které budou provedeny ze železobetonu a budou obloženy obkladem z lomového kamene. Římsa na pravé straně bude monolitická. Následně bude za zdí obnoven chodník a zábradlí.
Stavbu tvoří jeden stavební objekt.

Místo plnění: k.ú.Nedašov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 649 184 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky