Veřejná zakázka: Dodávka a implementace ERP systému

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10661
Systémové číslo: P18V00000894
Evidenční číslo zadavatele: 099/2018/138
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-022367
Datum zahájení: 03.07.2018
Nabídku podat do: 01.10.2018 10:00
Otevírání obálek: 01.10.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka a implementace ERP systému
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v plnění v následujícím rozsahu:
• standardizace a optimalizace vybraných podnikových procesů (zpracování nového řešení, nikoliv úprava či doplnění stávajícího – již nevyhovujícího - řešení) v níže uvedených funkčních oblastech - personalistika a mzdy, finance a účetnictví, controlling, správa majetku, pracovní cesty, skladové hospodářství, nákup – pořizování majetku a služeb, řízení staveb – inženýrsko-investorská činnost, marketing a komunikace s veřejností;
• dodávka a implementace nového podnikového informačního systému (ERP) na podporu uvedených procesů a jeho propojení na požadované systémy a aplikace zadavatele. Řešení ERP bude odpovídat požadavkům na funkcionality, výkonnost a dostupnost definovaným v Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V podrobnostech viz zadávací dokumentace.

Místo plnění: Ř LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků