Veřejná zakázka: LC K Polesí- U Dubu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10684
Systémové číslo: P18V00000912
Evidenční číslo zadavatele: S911/2018/244
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.07.2018
Nabídku podat do: 23.07.2018 10:00
Otevírání obálek: 23.07.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K Polesí- U Dubu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC K Polesí:
Objekt oprava- oprava stávajícího krytu komunikace- sypaná úprava- skladba v závislosti na poškození komunikace- dosypání výtluků, kolejí a upadlých krajnic, finální vrstva ze ŠD fr 0/32. Použití hrubší podkladní vrstvy v km cca 0,170-0,462. Oprava stávajícího sjezdu k vodárenskému objektu v km 0,170. Oprava stávajícího propustku v km 0,100 (nová čela z LK na MC, opevnění vtok/výtok). Čištění příkopů.
Objekt investice- Dva nové propustky v km 0,170 a 0,320 (vtok- jímka, výtok- čelo+ opevnění záhozem, objekty z LK na MC), propustky z ocelových trub (dle konfigurace terénu nemožno jít do větší hloubky- proto ocelová trouba). Nové sjezdy do porostu v km 0,160 PS, 0,310 PS, 0,462 PS, 0,310 LS (bez zatrubnění, v jednom případě s drenáží, finální úprava sjezdů z kameniva fr 32/63). Nová skládka km 0,450 o rozměrech 16x6m- finální úprava z kameniva fr 32/63.

LC U Dubu:
Objekt oprava- oprava stávajícího krytu komunikace- sypaná úprava- skladba v závislosti na poškození komunikace- dosypání výtluků, kolejí a upadlých krajnic, finální vrstva ze ŠD fr 0/32. Předpoklad použití hrubší podkladní vrstvy v celém úseku. Čištění příkopů.
Objekt investice- Dva nové propustky v km 0,390 a 0,470 (vtok- jímka, výtok- čelo+ opevnění záhozem, objekty z LK na MC), propustky z ocelových trub (dle konfigurace terénu nemožno jít do větší hloubky- proto ocelová trouba). Nové sjezdy do porostu v km 0,110 P+LS, 0,185 P+LS, 0,250 P+LS, 0,295 PS, 0,330 PS, 0,360 PS, 0,390 PS, 0,460 PS, 0,520 P+LS (bez zatrubnění, finální úprava sjezdů z kameniva fr 32/63). Nová skládka LS km 0,115-0,180 šířky 2m a PS km 0,390-450 šířky 4m (vybudování drenáže s vyústěním do propustku)- finální úprava z kameniva fr 32/63.


Místo plnění: LS Ostrava, R04 Šenov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 995 959 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky