Veřejná zakázka: LC Seton

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10694
Systémové číslo: P18V00000922
Evidenční číslo zadavatele: S921/2018/186
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.07.2018
Nabídku podat do: 31.07.2018 10:30
Otevírání obálek: 31.07.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Seton
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC SETON - jedná se o stavební úpravy lesní cesty se štěrkovou vozovkou v délce 3 055m a 633 m3 kamenné rovnaniny/záhozu pomístného opevnění svahu cesty na straně toku (16 úseků celk.délky 290 m). V převážné části trasy lemuje cestu koryto potoka. Budou vyspraveny poruchy v podkladu cesty drceným kamenivem (erozní rýhy, výtluky, 570 m3), plošně proveden kryt vozovky z drceného kameniva v jednostranném příčném sklonu (9 500m2, použití grejdru nutné). Ve vhodných místech bude vozovka rozšířena k umožnění vyhýbání vozidel (výhybny 11 ks, 345 m2) . Dále budou provedeny úpravy vtoků a výtoků 7 ks příčných propustků dlažbou z kamene a provedení 6 ks příčných mělkých kamenných úžlabí (svodnic vody). V rámci úprav budou zpevněny drceným kamenivem nájezdy na boční cesty (235 m2), skládky dřeva (160m2) a strženy vyvýšení krajnice.

Stavba se nachází v CHKO Křivoklátsko a podmínkou je použít kámen a štěrkodrtě odpovídající místním podmínkám (místní lomy). LC Seton zajišťuje mj. přístup k nemovitostem na břehu Berounky (rekreační oblast). Tato skutečnost je zohledněna v Zásadách organizace výstavby v PD, taktéž povinnost zhotovitele nechat si před zahájením stavby schválit havarijní a povodňový plán.

Místo plnění: k.ú Sýkořice, revír Dřevíč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 653 372 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky