Veřejná zakázka: TDI - Revitalizace správní budovy LS Vítkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10707
Systémové číslo: P18V00000935
Evidenční číslo zadavatele: S911/2018/066
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.05.2018
Nabídku podat do: 22.05.2018 09:00
Otevírání obálek: 22.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDI - Revitalizace správní budovy LS Vítkov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Bude provedeno stržení stávajícího nevyhovujícího kontaktního zateplovacího systému. Následně bude instalován nový zateplovací systém o dostatečné tloušťce pro splnění ČSN 73 0540 - požadavky na tepelnou ochranu budov.
Provedena bude nástavby atiky o dřevěnou konstrukci a realizována nízká sedlová střecha s odvodněním mimo půdorys objektu. Tato střecha bude zateplena o požadovanou tloušťku dle ČSN 73 0540.

V průběhu provádění projektových prací došlo ke zjištěním, které vedou k navýšení předpokládané realizační ceny.

Fasáda není zateplena. Původně byla testována poklepem a vykazovala známky zateplení, po provedení sondy na mnoha místech bylo zjištěno že vydutý zvuk je způsoben zvětráním omítky a odlepením lepidla a stěrky od povrchu fasády. Toto mohlo být zapříčiněno nekvalitním provedením fasády i zatékáním vody kolem atiky. Z tohoto důvodu bude nutno odstranit stávající omítku před nanesením zateplovacího systému.

Nad rámec zadání bude provedena rekonstrukce hygienického zázemí ve všech nadzemních podlažích. Zde bude provedena výměna zařizovacích předmětů, provedení nových obkladů a podlah. Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům zůstává stávající.

Původní projekt nepočítal s odstraněním stávající střešní konstrukce.
Ze statického posudku vyplynula nutnost odstranění stávající ploché střechy
Důvodem je možné přetížení stropních panelů v případě neodstranění stávající konstrukce.

Navýšení projekční ceny oproti původně odhadované je dle projektanta způsobeno i meziročním nárůstem ceníkových cen.

Celková aktualizovaná projekční cena je 5 832 903,73 Kč z toho 4 776 140,47 Kč činí investiční náklady a 1 056 763,26 Kč opravy.

Místo plnění: SB LS Vítkov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajské ředitelství LČR Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, 3. patro, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky