Veřejná zakázka: Oprava LC Spodní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10709
Systémové číslo: P18V00000937
Evidenční číslo zadavatele: S928/2018/190
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.06.2018
Nabídku podat do: 09.07.2018 08:00
Otevírání obálek: 09.07.2018 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Spodní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních úprav je oprava povrchu stávající komunikace, zpevnění hospodářských sjezdů – lesní cesty Spodní, včetně vyřešení odvodnění (čištění stok a oprava stávajících trubních propustků).

Základní technické údaje:
•celková délka opravy - 0,745 km
•kategorie komunikace - 2L 3,5/20
•celková plocha opravy povrchu komunikace - 2.607,50 m2
•celková ploch zpevnění vjezdů do porostu - 200,00 m2
•vyspravení erozních rýh, 15% z celkové plochy LC, ŠD 0/63 - 391,12 m2
•celková délka čištění odvodňovací stoky - 585,00 m
•oprava betonových trubních propustků DN 400 - 2 kusy
•oprava betonových trubních propustků DN 600 - 2 kusy
•stržení krajnic - 500,00 m

Místo plnění: Staré Hutě u Horní Stropnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 979 628 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., KŘ České Budějovice, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky