Veřejná zakázka: LC Lovošská-oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003126
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1071
Systémové číslo: P15V00001071
Evidenční číslo zadavatele: S933/2012/065
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.07.2012
Nabídku podat do: 16.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 16.08.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Lovošská-oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Lovošská SO1: 2L/3, 5/20 1593bm

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Litoměřice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, podatelna (č. dveří 220)

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky