Veřejná zakázka: Retenční nádrž Červený vrata

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10714
Systémové číslo: P18V00000942
Evidenční číslo zadavatele: S928/2018/205
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-031999
Datum zahájení: 19.07.2018
Nabídku podat do: 07.08.2018 09:00
Otevírání obálek: 07.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Retenční nádrž Červený vrata
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je rozdělena na následující stavební činnosti:
1. zemní hráz - homogenní sypaná v délce 143 m, šíře 6,5 m
2. ŽB sdružený objekt (Bezpečnostní přeliv ŽB monolitický v patě hráze, kašnový, délka přelivné hrany b = 14.3 m, prefabrikovaný požerák)
3. úprava ve zdrži - plocha při normální hladině 19061 m2 .Středem zdrže, po celé délce, bude vyhloubeno odtokové korýtko hloubky 30 cm, šířky ve dně 50 cm, ve sklonu 0.3% k výpustnému objektu. Dno nádrže je vyspádováno kolmo na toto korýtko
4. odpadní koryto, úprava toku v místě propustku -Odtok od bezpečnostního
přelivu bude převeden pomocí dvou rámových propustků, uložených
v tělese hráze, zaústěný v patě vzdušního svahu do výtokového čela. Rámové propustky jsou navrženy prefabrikované, s průtočnou plochou 2.06 x 0.69 m.Z místa odtoku vody z retenční nádrže do místa napojení na stávající koryto a propustky pod komunikací (2x D = 1 m) je navrženo odpadní koryto šířky 4.45 m a hloubky 0.6 – 0.9 m (v závislosti
na okolním terénu). Koryto má lichoběžníkový průřez se sklony svahů 1:1.5.
Dno a svahy koryta budou opevněny dlažbou z lomového kamene, tl. 0.25 m, do betonového lože.Opevnění dlažbou bude zavázáno 0.5 m za břehovou hranu koryta.

Místo plnění: obora Sedlice, k.ú. Holušice u Mužetic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 219 100 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky