Veřejná zakázka: zřízení hospodářských nájezdů rev. Vápenky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003127
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1072
Systémové číslo: P15V00001072
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/100
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.07.2012
Nabídku podat do: 08.08.2012 07:30
Otevírání obálek: 08.08.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: zřízení hospodářských nájezdů rev. Vápenky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Současný stav:
Celková délka zájmového úseku je cca 500 m. V daném úseku dojde k výstavbě
3 nových hospodářských nájezdů a k opravě 3 trubních propustků a jednoho hospodářského nájezdů. U trubních propustků je značně vyerodovaný odtok, který je třeba opevnit. U objektu č. V je dále u trubního propustku nátokové čelo rozpadle a na výtoku čelo z cela chybí.
Popis technického řešení:
V rámci opravy trubních propustků dojde nejprve k jejich pročištění v celé délce. Poté dojde k výstavbě nových čel a nakonec dojde k opevnění výtoků kamenným záhozem 200 – 500 kg.
V rámci výstavby nových hospodářských nájezdů, dojde u objektu č. II k vybudování hospodářského propustku DN 600. Dále dojde k urovnání a k uhutnění zemní pláně min. na 30 MPa, nakonec dojde k položení konstrukční vrstvy vozovky.
Místo plnění: k.ú.Strání

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 697 525 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků