Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Horní Alej

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10720
Systémové číslo: P18V00000948
Evidenční číslo zadavatele: S928/2018/225
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-034106
Datum zahájení: 23.07.2018
Nabídku podat do: 22.08.2018 09:00
Otevírání obálek: 22.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Horní Alej
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce lesní cesty „Horní alej“ km Z.Ú. 0,000 – K.Ú. 1,149
Rekonstrukce vozovky je navržena takto:
· Odstranění stávajících žlb. panelů na mezideponii, zde provedení předrcení pomocí mobilní recyklační linky na frakci 0/63 pro následné použití v rámci rekonstrukce.
· Odtěžení stávajících materiálů – ŠP lože, zeminy tak, aby nedošlo k poškození stávajících borových hatí v místech, kde se nacházejí průměr 450 mm
· Úprava zemní pláně, urovnání
· Celoplošná pokládka separační geotextilie o plošné hmotnosti min. 800 g/m2 v min. šířce 4,0 m, na straně odvodňovacího příkopu přehnutí okraje na horní líc vrstvy ve vzdálenosti min. 1,5 m včetně ukotvení pomocí ocelových kotvících skob „J“ délky 250 mm, četnost 4 skoby na 1 bm.
· Celoplošná pokládka výztužné polypropylenové monolitické trojosé mříže v min. šířce 4,0 m
· Vrstva ze štěrkodrti 0-63 (ŠD BR, ŠDB), použití RSM frakce 0/63 z vybouraných panelů s doplněním štěrkodrti 0/63 dle deficitní bilance materiálu 250 mm
· Celoplošná pokládka separační geotextilie o plošné hmotnosti min. 500 g/m2 v min. šířce 4,0 m, na straně odvodňovacího příkopu přehnutí okraje na horní líc vrstvy ve vzdálenosti min. 1,5 m včetně ukotvení pomocí ocelových kotvících skob „J“ délky 250 mm, četnost 4 skoby na 1 bm.
· Celoplošná pokládka výztužné polypropylenové monolitické trojosé mříže v min. šířce 4,0 m
· Vrstva ze štěrkodrti 0-63 (ŠDA) 250 mm
· Lože pro panely štěrkopísek 0/4 (ŠP) 50 mm
· Silniční panely v kolejích 3000 x 1000 x 215 mm 215 mm
· Výplň mezi panely a nezpevněná krajnice ze štěrkodrti 0-32 (ŠDB) 215 mm
s následným zakalením lomovou prosívkou 0/4 (PDK) v množství 35 kg/m2
Součástí úpravy je i vybudování či rekonstrukce 11 ks trubních propustů a podélné odvodnění LC.
Místo plnění: k.ú. Třeboň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 161 384 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky