Veřejná zakázka: Řetovka Řetová ř.km 6,900-7,100

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10724
Systémové číslo: P18V00000952
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/064
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.05.2018
Nabídku podat do: 18.06.2018 09:00
Otevírání obálek: 18.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řetovka Řetová ř.km 6,900-7,100
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – cílem je zajištění stability koryta vodního toku, lepší transformace zvýšených průtoků v toku, zabránění dalšímu působení vymílání břehů a případné erozi dna toku, ochrana přilehlých pozemků a staveb na nich. V délce řešeného úseku bude účelně provedeno podélné opevnění kamennou rovnaninou obdobného charakteru jako upravená část toku nad navrhovanou úpravou. Vložení příčných stabilizačních prvků (kamenné pasy), které budou plnit funkci fixace nivelety dna a stabilizovat podélné opevnění.
Místo plnění: Intravilán obce Řetová, k.ú.: Řetová

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 983 984 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky