Veřejná zakázka: LC Nad Hádky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10733
Systémové číslo: P18V00000961
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/153
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.07.2018
Nabídku podat do: 07.08.2018 10:00
Otevírání obálek: 07.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Nad Hádky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zřízení nové lesní cesty kategorie 3L 3,0/15 v místě stávajícího průseku. Odstranění pařezů, odkopávky nevhodného podloží a humusu, zřízení odvodňovacího příkopu a trubních propustků, Úprava pláně, v podmáčených místek se sanací části podloží. Zřízení podkladu z drc.kameniva a štěrkodrti. Zřízení krytu ze zakalením ze štěrkodrti. Zřízení HS trubního a zemních se zpevněním krytu. Délka stavebních úprav 0,807 km.
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.
Místo plnění: k.ú. Milínov u Nezvěstic, revír Spálené Poříčí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 511 776 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky