Veřejná zakázka: Bílá voda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10738
Systémové číslo: P18V00000966
Evidenční číslo zadavatele: S952/2018/079
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.07.2018
Nabídku podat do: 07.08.2018 11:30
Otevírání obálek: 07.08.2018 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bílá voda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Bude provedeno odtěžení nánosu z retenčního prostoru přehrážky. V rámci opravy bude provedeno přezdění zhlaví přelivné hrany přehrážky, bude provedena oprava ložných spár zdiva na přehrážce a pročištěny okna.
Na pravém břehu pod objektem přehrážky bude provedena sanace břehové nátrže zpevněním záhozem z lomového kamene.
Místo plnění: k.ú. Holštejn

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 240 844 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků