Veřejná zakázka: Vodovodní přípojka pro středisko VS Volary a vestavba kotelny do objektu LŠ Budkov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003142
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1075
Systémové číslo: P15V00001075
Evidenční číslo zadavatele: S5/2012/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.07.2012
Nabídku podat do: 13.08.2012 11:30
Otevírání obálek: 13.08.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodovodní přípojka pro středisko VS Volary a vestavba kotelny do objektu LŠ Budkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení nové vodovodní přípojky s napojením na stávající obecní vodovod LT 80 a s propojením na stávající vnitřní vodovodní přípojku v areálu VS Volary. Stavební práce budou provedeny podvrtem v chráničce pod silnicí 1. třídy směr Volary- Horní Planá II-163 v celkové délce cca. 32 m z materiálu rPE 40x3,8 mm včetně vodoměrné plastové šachty.
Vestavba kotelny do stávajícího administrativního objektu LŠ Budkov. Je navržen nový zplyňovací kotel s akumulační nádrží s topnou vložkou a s propojením do stávajícího komínového průduchu. Stavební práce obsahují drobné stavební úpravy vnitřní dispozice včetně drobných vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. Práce budou probíhat za stálého provozu střediska investora.
Bližší podrobnosti viz. zpracovaná projektová dokumentace, ohlášení stavebních prací a vyjádření jednotlivých provozovatelů inženýrských sítí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 490 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prachatice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Boubín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LZ Boubín, Zámecká alej 254, Vimperk 385 15 - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky