Veřejná zakázka: Oprava LC Na přehradu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10752
Systémové číslo: P18V00000980
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/163
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.07.2018
Nabídku podat do: 13.08.2018 10:00
Otevírání obálek: 13.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Na přehradu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude realizována oprava komunikace provedením lokálních výsprav a vyrovnávací vrstvy z asfaltového betonu ACL 16 na stávající asfaltové penetraci a položení krytu z ACO – 40 mm vč. dosypání krajnic a výměny ocelového svodidla. V úseku vedoucím po hrázi přehrady bude stávající asfaltový kryt odfrézován a nový asfaltový povrch bude proveden tak, aby byla zachována výška betonového zábradlí. V tomto úseku bude mezi asfaltové vrstvy položena polypropylenová geomříž. Dále bude provedena oprava podélného a příčného odvodnění – výměna poškozených trubních propustků DN 600 a výměna čel hospodářského sjezdu.
Místo plnění: k.ú. Stará Lhota, k.ú. Milence

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 960 062 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky