Veřejná zakázka: BP Černý potok ř.km 0,000 - 1,700 - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10773
Systémové číslo: P18V00001001
Evidenční číslo zadavatele: 955/2018/014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.08.2018
Nabídku podat do: 21.08.2018 07:30
Otevírání obálek: 21.08.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Černý potok ř.km 0,000 - 1,700 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace (PD) pro oznámení údržby břehových porostů (PD) na údržbu břehového porostu Černého potoka v k.ú. Rakovník, za účelem obnovení průtočné kapacity koryta toku, uvedení břehového porostu do provozně bezpečného stavu a zlepšení odtokových poměrů.
Řešený úsek toku se nachází v intravilánu a v minimální míře v extravilánu. Břehové porosty se nacházejí na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR. Pobřežní pozemky jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob a jsou využívány jako komunikace, veřejné plochy, obytná zástavba, průmyslové plochy, zemědělské plochy. Součástí PD bude návrh náhradní výsadby dřevin podle požadavku orgánu ochrany přírody a zadavatele PD.
Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit LČR s.p., bude odkoupena zhotovitelem. S nevyužitelnou dřevní hmotou (hniloba, nehroubí prům. do 7 cm, větve) bude naloženo v souladu se stanovisky a podmínkami orgánů ochrany přírody a příslušné obce. Preferovaná alternativa správce toku je spálení dřevní hmoty.
Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., a 499/2006 Sb., v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňující zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních). Projektová dokumentace pro oznámení údržby břehového porostu bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.

Radim Lhotecký
Místo plnění: k.ú.Rakovník

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky