Veřejná zakázka: Mühwaldský rybníček-obnova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10776
Systémové číslo: P18V00001004
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/131
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.06.2018
Nabídku podat do: 10.07.2018 08:00
Otevírání obálek: 10.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mühwaldský rybníček-obnova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nejprve bude zpevněna příjezdová komunikace k obslužnosti MVN a dopravě materiálu na stavbu. Provede se prokopání hráze, bude proveden geologický průzkum stávající hráze. (Tento geologický průzkum bude využit při realizaci druhé etapy stavby - oprava hráze v přiípadě její netěsnosti.)Bude odstraněna stávající výpusť, bude osazen nový prefabrikovaný požerák s výpustným potrubím DN300. Výpusť bude ukončena čelem vyzděným ze soklového kamene s navazujícím vývařištěm. Hráz rybníčku bude ponechána v původním stavu, pouze se provede oprava hráze po překopu a položení výpusti.V případě vhodné zeminy ve stávající hrázi bude vytříděná zemina využita pro opravu hráze. Další zemina pro opravu bude dovezena ze zemníku. Nátok do nádrže bude zajištěn rozdělovacím objektem - prahem vytvořeným z vyrovnaných kamenů.
Místo plnění: k.ú.Pleš

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 472 483 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., KŘ Plzeň, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky