Veřejná zakázka: Potok Brusénka OPŠ v km 0,082-1,219 II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10783
Systémové číslo: P18V00001011
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/089
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.08.2018
Nabídku podat do: 22.08.2018 09:30
Otevírání obálek: 22.08.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Potok Brusénka OPŠ v km 0,082-1,219 II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Řešený úsek koryta vodního toku Brusénka se nachází v intravilánu obce Brusné, v úseku od rodinného domu č.p. 42 po stávající železobetonovou přehrážku nad obcí, v blízkosti u rodinného domu č.p. 7.
Stavba řeší opravu stávajícího podélného a příčného opevnění koryta vodního toku Brusénka, poškozeného průchodem povodňových průtoků, dále doplnění podélného opevnění rovnaninou z LK a stabilizaci koryta výstavbou nových příčných objektů, zajišťujících dno před vodní erozí.
Stavbu tvoří dva stavební objekty:
SO 01 Oprava opevnění koryta a příčných objektů
Spočívá v odstranění křovin a stromů z průtočného profilu, čištění dlažeb, zdí a jejich přespárování. V místech s vymletým dnem dojde k doplnění dna matriálem z vybouraných konstrukcí, dále budou obnoveny přelivné hrany a dlažby v místech, kde došlo k jejich rozebrání zvýšenými průtoky.
SO 02 Investice – doplnění příčných objektů, rovnanina z LK
V rámci navržených opatření budou prováděny stavební práce charakteru investice. Jedná se o doplnění příčných zděných stabilizačních pasů, pasů z LK a nové opevnění břehů rovnaninou z LK (v km 0,500-0,505 rovnaninou do betonu) a zpevnění dna skluzovou plochou mezi stávajícím stupněm a pasem na konci úpravy.
Upozornění:
- kácení bude provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1.10. do 31.3. běžného roku.
Místo plnění: k.ú.Brusné

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 851 699 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky