Veřejná zakázka: Oprava LC Žlebová a LC Do hory

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003151
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1080
Systémové číslo: P15V00001080
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/086
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2012
Nabídku podat do: 08.08.2012 07:00
Otevírání obálek: 08.08.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Žlebová a LC Do hory
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Žlebová: Jedná se o celkovou opravu části LC v dl. 2915m s vozovkou z penetračního makadamu s uzavíracími nátěry. Návrh řešení spočívá v odstranění nánosů na krajnicích, vyspravení výtluků a zhotovení dvouvrstvého živičného nátěru se zadrcením. Dále v čištění příkopů, prořezávkách náletů, obnově propustku a zpevnění některých sjezdů.
Oprava LC Do hory: Jedná se o celkovou opravu části LC v dl. 1810m s vozovkou z penetračního makadamu s uzavíracími nátěry. Návrh řešení spočívá v odstranění nánosů na krajnicích, vyspravení výtluků a zhotovení dvouvrstvého živičného nátěru se zadrcením. Dále v čištění příkopů, prořezávkách náletů, doplnění propustku, úpravě dvou stávajících propustků a zpevnění některých sjezdů.
Místo plnění: k.ú. Dětřichov u Svitav a Opatov v Čechách, okres Svitavy, kraj Pardubický, k.ú. Březinky a Kladky, okres Svitavy, kraj Pardubický a okres Prostějov, kraj Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky