Veřejná zakázka: PPO Počátecký potok – Počátky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10810
Systémové číslo: P18V00001036
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/108
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-028117
Datum zahájení: 16.08.2018
Nabídku podat do: 03.10.2018 09:00
Otevírání obálek: 03.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PPO Počátecký potok – Počátky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – protipovodňové opatření je zaměřeno na intravilán a extravilán městské části Počátky (města Seč), které obsahuje výstavbu suchého poldru, úpravu (zkapacitnění) koryta, sanaci nátrží, zkapacitnění mostků a lávek, odstranění nevhodných mostních propustků a odlehčovací objekt včetně průtočného mokřadu. Projekční návrh řešení plní funkci protipovodňové ochrany a zároveň splňuje ekologické hledisko s důrazem na zachování vhodného životního prostředí vodních či na vodu vázaných živočichů.

STAVEBNÍ OBJEKTY:
SO-01 ZEMNÍ HRÁZ
SO-02 ÚPRAVY V ZÁTOPĚ
SO-03 VÝPUSTNÝ OBJEKT
SO-04 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
SO-05 ZKAPACITNĚNÍ A OPEVNĚNÍ KORYTA
SO-06 MOKŘADNÍ TŮŇ
SO-07 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
SO-07.1 KÁCENÍ DŘEVIN
SO-09 BROD

Místo plnění: Intravilán obce Počátky, k.ú. Horní a Dolní Počátky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 350 430 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky