Veřejná zakázka: LC U trati - TZ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10831
Systémové číslo: P18V00001057
Evidenční číslo zadavatele: S936/2018/296
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.08.2018
Nabídku podat do: 03.09.2018 09:30
Otevírání obálek: 03.09.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U trati - TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení lesní cesty na kategorii 4,0/30 délky 1232 m, štěrkové konstrukce se zakalením. Povedení zemních prací - narovnání trasy vč. úpravy pláně, vybudování příkopů a vsakovacích jam. Přebytečný materiál bude rozrovnán v okolí komunikace. Hlavní trasa bude mít základní šířku komunikace 4,0 m a bude bez krajnic s rozšířením v obloucích, napojení a místech lesních skladů a hospodářských sjezdů do okolních porostů, příčné odvodnění svodnicemi. Tloušťka zřizované konstrukce je 40 cm se zakalením drobným kamenivem. Na začátku úseku v délce 25 m bude provedena konstrukce s asfaltobetonu.
Stavba je dobře přístupná a v území s možností realizace i za horších klimatických podmínek.
Místo plnění: k.ú. Okřešice u České Lípy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 365 533 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky