Veřejná zakázka: Pavlovice 53 - 2018Realizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10842
Systémové číslo: P18V00001068
Evidenční číslo zadavatele: S916/2018/148
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.07.2018
Nabídku podat do: 27.07.2018 08:00
Otevírání obálek: 27.07.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pavlovice 53 - 2018Realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům půdorysného tvaru písmene “L“, se sedlovou střechou nad hlavní části objektu, druhou sedlovou střechou nad přístavbou kotelny a kanceláří a
s plochou střechou nad vstupem a přístupovou chodbou ke kancelářím. Úpravy rodinného domu se týkají pouze hlavní části rodinného domu a částečně kotelny.
Vnitřní stavební úpravy se budou týkat hlavní části objektu a kotelny s verandou. Bude nově přeřešen vstup z verandy do kotelny, kde se zvětší dveřní otvor a osadí se nová výplň dveřního otvoru světlé šířky 900mm se zárubní. V kotelně č.109 bude vybourána stávající vana, odstraněn obklad ze stěn kotelny a vyřešen odtah spalin, který uniká při otevřeném kotli. Na WC č.107 bude vyměněno topné těleso, stávající netopí a dále bude řešen nucený odtah z WC, který bude s časovým doběh a napojí se
na stávající osvětlení místnosti. Odtah z místnosti se napojí na stávající komín. Ve spíži č.105 bude položena keramická dlažba a proveden obvodový soklík. V kuchyni/jídelně č.103 bude renovována kuchyňská linka včetně nového sporáku a digestoře (rozsah renovace bude upřesněn investorem). Dále bude v kuchyni yvložkován komín a opravena částečně rozpadena komínová hlava. Stupnice a podstupnice schodiště z 1.NP do 2.NP budou přebroušeny a opatřeny novým nátěrem. Na podestě ve
2.NP bude odstraněno PVC a v případě, že se pod stávajícím PVC nacházejí parkety, budou přebroušeny a opatřeny novým nátěrem. Nad dveřmi na půdu bude renovována stávající vestavěná skříň (obroušení, nátěr, nová madla a kování). Dále budou osazeny nové dřevěné dveře na půdu s parametry Ud = 1,20 W/m2.K. V rozsahu 2.NP budou přebroušeny stávající dřevěné parkety a opatřeny novým
nátěrem, dále snížen strop pomocí ocelového nosného roštu se záklopem ze sádrokartonových desek. Nad ocelovým roštem bude provedena parozábrana a volně ložená tepelná izolace z minerální vlny ?max=0,033
W/mK o celkové tloušťce 280mm. Dveře z chodby/schodiště č.201 do pokoje č.203 a druhé dveře do pokoje č.204 budou renovovány, včetně stávajících obložek. V řešené části objektu rodinného domu budou vybourány stávající ocelové zárubně a nahrazeny novými obložkovými, včetně nových výplní
dveřních otvorů (4x v 1.NP a 1x ve 2.NP), dále budou opatřeny novým nátěrem stávající litinová žebrová otopná tělesa a řešená část objektu rodinného bude po odstranění stávajících vrstev malby nově vymalována.

Místo plnění: LS Bučovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 423 758 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LČR s.p., KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno, otevírací doba podatelny 7,00-15,00hod.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky