Veřejná zakázka: LC Na Koreji - oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10846
Systémové číslo: P18V00001072
Evidenční číslo zadavatele: S933/2018/126
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-042700
Datum zahájení: 22.08.2018
Nabídku podat do: 11.09.2018 09:30
Otevírání obálek: 11.09.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Na Koreji - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy se týkají opravy zpevněného povrchu. V rámci oprav budou obnoveny koruny čel stávajících propustků a obnoveny podélné příkopy, dojde k opravě skládek dřeva a sjezdů z lesní cesty. Cesta bude i nadále kategorie 1L/4,0/30. Délka opravy je 4,922 km se dvěma dbočeními - O1 v délce 0,125 km a O2 v délce 0,236 km. Výškové a směrové řešení nebude změněno.
Povrch bude tvořen stávajícím podložím, doplněným do výtluků a kolejí drceným kamenivem hrubým fr. 63/125 v tl. 150 mm (dle staničení), drceným kamenivem 32/63 tl.100 a 150 mm ( dle staničení ) a štěrkodrtí 0/32 v tl. 100 mm se zakalením lomovými výsivkami v celé délce LC. Opraveny budou lesní sklady pro vytěžené dřevo a opraveny budou stávající sjezdy z lesní cesty, které budou tvořeny stávajícím podložím, drceným kamenivem hrubým fr. 63/125 tl. 200 mm, drceným kamenivem fr. 32/63 v tl. 150 mm, štěrkodrtí 0/32 tl. 100 mm a zakalením lomovými výsivkami. V rámci rozšíření lesní cesty v některých místech dojde k odstranění pařezů.

Místo plnění: kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, o. r. p. Kralovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 357 665 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky