Veřejná zakázka: Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10847
Systémové číslo: P18V00001073
Evidenční číslo zadavatele: S4/2018/088
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-038736
Datum zahájení: 22.08.2018
Nabídku podat do: 11.09.2018 09:00
Otevírání obálek: 11.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt si klade za cíl optimalizovat funkci revitalizační soustavy vybudované v 90. letech (Revitalizace Tvrdonice I. a II.) a její dobudování. Předešlé dvě etapy revitalizací I a II. měly za cíl eliminovat změnu hydrologických poměrů v oblasti polesí Tvrdonice, kdy většina lesních kanálů po napřímení a ohrázování řeky Moravy zůstala bezvodá. Na I. a II. etapu by měla navazovat i etapa III., která dokončí optimalizaci fungování soustavy v celé oblasti. Vodní režim v řešeném úseku není vyhovující, v období po záplavách dochází k dlouhodobé stagnaci vody a zhoršení růstových poměrů lužního lesa, v období nedostatku vody nelze dostatečně zásobovat lužní les vodou nacházející se níže po proudu na polesí Soutok (jihovýchodní část EVL Soutok-Podluží).
Bude provedeno pročištění a odstranění sedimentů z koryta vodních kanálů, výstavbu nových manipulačních objektů (stavítek) a propustku, dále pak obnova vodních tůní a vybudování mokřadu v souladu s místními podmínkami a vypracovanou projektovou dokumentací.
Místo plnění: Polesí Tvrdonice, k.ú. Lanžhot, Týnec na Moravě, Tvrdonice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 948 185 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Židlochovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky