Veřejná zakázka: Oprava LC Hraniční

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10854
Systémové číslo: P18V00001080
Evidenční číslo zadavatele: S928/2018/273
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.08.2018
Nabídku podat do: 11.09.2018 10:00
Otevírání obálek: 11.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Hraniční
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navrhovaná oprava:
Délka opravovaného úseku – 3041 m
šířka 3,0 m + 2 x krajnice 0,25 m; jednostranný příčný sklon 3%
(oprava proběhne v celé délce úseku)
Popis technologie navrhované opravy:
- v celé délce odstranění narostlých krajnic šířka 0,5 m, hloubka 200 mm; odstranění
nánosů a vrstev na vozovce v tl, 50 – 70 mm
- zřízení krajnic ze štěrkodrti v tl. 100 mm oboustranně v šířce 0,25 m
- km 0,000 - napojení na silnici
- km 0,205 - stávající propust DN 300, plast, pročištění + pročištění stoky 2x10m
- km 0,893 - křižovatka, rozjezd 2x20m, propust 9m, pročištění + proč. stoky 2x5m
- km 1,209 - propust 6m, DN400, pročištění + 1x5m stoka + čela
2
- km 1,412 - křižovatka, rozjezdy 2x40m, v nábězích sanace LK do hloubky 1m, dl=5m,
š=2m
- km 1,568 – stávající skládka, začátek – pravá, hl. 10m-bez úprav
- km 1,712 – konec skládky
- km 1,829 - křižovatka, rozjezd 2x20m
- km 1,835 - propust DN 400, plast dl 6m, pročištění včetně čel, stoka 2x5m
- km 2,239 - křižovatka, rozjezdy 2x10mfrakce 32/63mm bez zadrcení, š=8m, v oblouku
sanace LK 2x3mx1x1m
- km 2,297 – propust dl 5m DN400, plast, pročištění, včetně čel , +1x5m stoka
- km 2,545 - propust dl 5m DN 500, bet. čela, 2x5m stoka – pročištění
- km 2,656-křižovatka T, propust DN 400, plast dl=13m , 1x rozjezd dl 15m,1x oblouk,
zpevnění LK
- km 2,708 - propust plast dl 5m, DN 400, čela, stoka 2x5m
- km 2,846 - propust plast, DN 500 dl=6m , čela, stoka 1x5m
- km 3,041 k.ú. – rozjezd dl=14m, 5m šířky
Materiál sejmutý z povrchu komunikace bude rozprostřen v místě, odvoz do 1 km, bude
provedeno pročištění stávajících příkopů strojní příkopovou frézou.
Při opravě LC budou provedeny zatěžovací zkoušky v rozsahu 10 x dynamická rázová
zkouška:
- 5 x pláň (min. 70 Mpa)
- 5 x povrch (min. 75 MPA)
Místo plnění: k.ú.: Kolence

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 037 652 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky