Veřejná zakázka: Hybrálec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10857
Systémové číslo: P18V00001083
Evidenční číslo zadavatele: S952/2018/089
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.08.2018
Nabídku podat do: 11.09.2018 10:30
Otevírání obálek: 11.09.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hybrálec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V současné době vykazuje koryto vodního toku Smrčenský potok v ř.km 2,750 - 2,950 nevyhovující spádové poměry a dochází tak v předmětném úseku k zanášení toku rozplavenou zeminou a zásadnímu zhoršení odtokových poměrů. Celkově je koryto nedostatečně kapacitní. Tímto stavem dochází při větších průtocích k vybřežení vody, k ohrožení území a majetku místního obyvatelstva a infrastruktury obce.

Účelem stavby je provedení úprav v korytě toku na bezpečné převedení návrhového průtoku Q20. Úpravy budou spočívat ve zkapacitnění koryta vodního toku, provedeného do dvojitého lichoběžníkového profilu, který bude v patách opevněn lomovým kamenem. V předmětném úseku bude vystavěno pět tůní za účelem zajištění úkrytů při migraci živočichů.

Místo plnění: k.ú. Hybrálec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 905 070 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky