Veřejná zakázka: VN Bílichov I

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10865
Systémové číslo: P18V00001091
Evidenční číslo zadavatele: S954/2018/084
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.08.2018
Nabídku podat do: 12.09.2018 09:00
Otevírání obálek: 12.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Bílichov I
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 01- odbahnění
Bude provedeno odbahnění nádrže suchou cestou a úprava tvaru dna nádrže. Před zahájením těžení budou v zátopě rybníka vytvořeny čtyři přechodové tůně. Odtěžený sediment bude odvezen na pozemky, jejíchž výčet je uveden v kapitole A.3.8. V katastru nemovitostí jsou tyto pozemky vedeny jako orná půda. Celkem bude z nádrže odtěženo 7877 m3 sedimentu


Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce RN Bílichov I - odbahnění nádrže

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář: Vodní díla – TBD, Hybnerská 40, 110 00 Praha 1.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Slaný

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 446 006 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky